Licht en gezondheid

U bent hier

Zonlicht en gezondheid

In talloze boeken (zie aanbevolen literatuur) is beschreven dat volspectrumverlichting in de volgende gevallen ondersteunend ingezet kan worden bij:

  • winterdepressie
  • verbetering van het gezichtsvermogen
  • verbetering van concentratie van schoolkinderen
  • vermindering van cariës
  • een daling van de cholesterolspiegel
  • een hoger algemeen welbevinden

Volspectrumverlichting wordt ook gebruikt als een prophylactic voor dagelijkse lichttherapie. Zie onder 'Zonlicht is leven'.
Licht; geneeskunde van de toekomst

In zijn boek, "Light, medicine of the future", legt Dr. Jacob Liebermann, O.D., PH.D. uit dat elk oog 137 miljoen fotoreceptoren bevat. Deze zetten het licht om in elektrische prikkels, die met een snelheid van ongeveer 375 km/uur naar de hersenen worden gezonden.
De meeste van ons zijn zich niet bewust van het feit dat "zien" maar een heel klein aspect vormt van het dynamische proces dat het "gezichtsvermogen" wordt genoemd. Wij zijn weinig bewust van het feit dat onze ogen, als voornaamste weg waarlangs het licht in ons lichaam binnenkomt, onze algemene en emotionele gezondheid weerspiegelen, alsook exacte aanwijzingen geven voor onze wijze van denken en leren…

UV-A en UV-B licht in kleine doseringen heeft een stimulerend en harmoniserend effect op ons energieniveau, immuunsysteem, stofwisseling, bloeddruk, bloedsuikerspiegel, endocriene systeem en de mogelijkheid om ons te concentreren, te werken en te leren en helpt ook bij de aanleg van botten door omzetten in Vitamine D.

Seasonal Affective Disorder (depressiviteit, afhankelijk van seizoensveranderingen, ofwel winterdepressie)
Dr. Norman E. Rosenthal heeft in 1981 deze ziekte, die SAD wordt genoemd, ontdekt. Hij spreekt van een depressieve toestand veroorzaakt door een gebrek aan daglicht. Deze ziekte wordt gekenmerkt door een emotioneel verwarde toestand, die gepaard gaat met grote schommelingen van de gemoedsgesteldheid, een sterke daling van energie en een depressieve gemoedstoestand.
SAD kan een grote behoefte aan koolhydraten veroorzaken, alsook een overdreven eetlust en een toename van gewicht. De slachtoffers vertonen een tendens om teveel te slapen, soms hebben ze een verstoorde slaap of worden 's morgens veel te vroeg wakker.
Andere symptomen zijn: weinig zelfvertrouwen, negatieve gedachten en gevoelens, apathie, wanhoop, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, geïrriteerdheid, angst, spanningen, verlies van libido en progressieve of plotselinge veranderingen van humeur.

Gebruik van licht in het onderwijs

In 1973 hebben John Ott en het onderzoeksinstituut voor het verband tussen gezondheid, omgeving en de invloed van licht een experiment verricht waarbij vier klaslokalen in Sarasota (USA) gebruikt werden. Het volspectrumlicht werd in twee van deze lokalen zonder ramen, geïnstalleerd. In de twee andere lokalen, die overigens identiek waren, werd daarentegen fluorescerend, koud, wit licht gebruikt.
Ofschoon de leerkrachten op de hoogte waren van het experiment, wisten noch zij, noch de studenten op welk moment zij gefilmd werden. De resultaten waren veelbetekenend.
Onder invloed van het fluorescerend, koud en wit licht vertoonden sommige leerlingen kenmerken van hyperactiviteit, vermoeidheid, geïrriteerdheid en gebrek aan aandacht.
In de andere klassen echter waar volspectrumverlichting gebruikt werd, vertoonde het gedrag van de leerlingen, alsook hun leervermogen en de globale schoolresultaten een duidelijke verbetering al na een tijdspanne van één maand. Bovendien waren vele leerlingen met extreme problemen van hyperactiviteit gekalmeerd, zij bleken tevens de moed te kunnen opbrengen om zekere leer- en leesproblemen te overwinnen.
De studie bleek tevens aan te tonen dat de kinderen in de lokalen met volspectrumverlichting een derde minder tandbederf ontwikkelden dan de kinderen in de klassen met fluorescerend, koud, en wit licht.

Het immuunsysteem

Door bestraling met zonlicht neemt het aantal witte bloedlichamen toe, met name de lymphocyten, waardoor onze afweer tegen infecterende ziektes aanzienlijk wordt verhoogd. Daarnaast stimuleert het de aanleg van interferon, waardoor wordt verkomen dat virussen zich vermenigvuldigen.

Volgens een Russische studie was het percentage mensen dat aan een verkoudheid leed, 50% bij de door zonlicht behandelde groep, in vergelijking met een niet behandelde groep.

Afname van het cholesterolniveau, Vitamine D en het opnemen van calcium
Cholesterol en Vitamine D lijken erg op elkaar. Als cholesterol wordt blootgesteld aan zonlicht verandert het in Vitamine D. Het is zelfs bewezen dat afzettingen van cholesterol op de vaatwanden afgebroken kunnen worden door bestraling met UV licht.

Het vormen van Vitamine D lijdt tot een toename van de hoeveelheid geabsorbeerde calcium. In één experiment was te zien dat calciumabsorptie met 25% daalde in een groep mensen in een ruimte met normaal kunstlicht, terwijl het met 15% steeg in een vergelijkbare groep in een ruimte met volspectrum daglicht met verhoogde hoeveelheid UV. De twee groepen mensen kregen hetzelfde voedsel en waren niet blootgesteld aan enig zonlicht.

Spanning op de ogen

Het licht met volspectrum, dat zeer zacht van aard is, biedt een groter kleurencontrast, reflecteert de exacte kleuren en knippert niet. Het comfort dat deze verlichting biedt, maakt het mogelijk om te lezen, te werken voor een scherm, etc. … zonder vermoeidheid en met verbetering van gezichtsscherpte.

De gevolgen van jetlag of ploegendienst en volspectrum verlichting

Ons lichaam krijgt informatie over dag- en nachtritme en over waak- en slaapfase via het licht en regelt daarmee haar bioritmiek. Als het donker wordt gaan wij meer melatonine produceren waardoor wij in de slaapfase overgaan. Volspectrum verlichting onderdrukt daarentegen de melatonine productie en houdt de mens daardoor in de heldere waaktoestand. Ontbreken er delen van het lichtspectrum dan verkeert de mens in een schemertoestand, niet geheel alert, maar ook niet in slaap. Normaal gezien heeft men bij een jetlag een tijdspanne van 6 dagen nodig om een verschil van 6 uren te overbruggen. Doch een aangepaste blootstelling aan het licht met het volledig spectrum en de duisternis, brengt deze aanpassing terug op 2 dagen.

Licht met volledig spectrum en kippenteelt

Onderzoeksrapporten tonen aan dat kippen, grootgebracht met volspectrumverlichting in betere gezondheid verkeren dan kippen die met één of andere vorm van ander kunstmatig licht worden opgevoed. Zij leven twee keer langer, leggen zeer veel eieren, zijn kalmer en minder agressief, en produceren eieren waarvan het cholesterolgehalte ongeveer 25% lager ligt.

Aanbevolen literatuur:
-Die heilende Kraft des Lichts
Der Einfluss des Lichts auf Psyche und Körper
Dr. Jacob Libermann, O.D., Ph.D.
Scherz Verlag - ISBN 3-502-19406-8
ook in Engels verkrijgbaar

-Sonnenlicht und Gesundheit
Dr. Zane R. Kime
Waldhausen Verlag - ISBN 3-926453-06-0
ook in Engels verkrijgbaar

-Das Programm gegen Winterdepressionen
Dr. Norman E. Rosenthal, MD- Prof. Siegfried F. Kasper
Heyne Verlag - ISBN 3-453-13243-2

-Biophotonen
Das Licht in unseren Zellen
Marco Bischof
Zweitausendeins Verlag - ISBN 3-86150-095-7
 

Gezondelamp

Gezondelamp heeft haar lampen met de grootste zorg ontwikkeld. Wij streven 100% klantevredenheid na en doen daarvoor ons uiterste best.

Bank: NL45KNAB0257786392
KVK: 20133688
BTW: NL857481423B01

 

  • Roosendaal/Almelo
  • Tel: 06-34924795
  • Email: salesatgezondelamp [.] nl (subject: Email%20website, body: Geachte%20Gezondelamp%2C%0A)